Šta je novo?

Energetika

Kakve su sanse za onu pricu da se TE Morava i TE Kolubara prebace na gas? Video sam da je narucena studija jos pre koju godinu i navodno ta ulaganja ne bi bila preterano skupa?
Repowering (реконструкција ТЕ на угаљ са угља на гас) где се сачува део постројења се ради кад има конзума за топлотну енергију (направи се ТЕ-ТО на гас) и када постојећа опрема има још барем 20 год живота у себи. За ТЕ Колубара опрема је на самрти а за ТЕ Морава нема довољног топлотног конзума.

Мислим да су актуелнији пројекти солара на тим локацијама пошто су ОК прикључне снаге за солар (око 200MW).
Да ли ће и када на порталу бити омогућено да се прати производња спалионице у Винчи, соларне електране у Поморављу, али и микро соларних произвођача-домаћинстава?
На порталу ЕМС-а ће моћи да се прате само произвођачи прикључени на преносном нивоу (на ЕМС) а не на дистрибутивном нивоу (на ЕДС). Сви ти потрошачи су на дистрибутивном нивоу.
 
Repowering (реконструкција ТЕ на угаљ са угља на гас) где се сачува део постројења се ради кад има конзума за топлотну енергију (направи се ТЕ-ТО на гас) и када постојећа опрема има још барем 20 год живота у себи. За ТЕ Колубара опрема је на самрти а за ТЕ Морава нема довољног топлотног конзума.

Мислим да су актуелнији пројекти солара на тим локацијама пошто су ОК прикључне снаге за солар (око 200MW).

На порталу ЕМС-а ће моћи да се прате само произвођачи прикључени на преносном нивоу (на ЕМС) а не на дистрибутивном нивоу (на ЕДС). Сви ти потрошачи су на дистрибутивном нивоу.

Ovo za TE Morava mi je cudno zato sto je Energoprojekt Entel dobio javnu nabavku Услуга израде Генералног пројекта са претходном студијом оправданости и идејног решења ГЕ Морава.

Da li gasna elektra moze da bude samo za proizvodnju struje dakle bez toplotne energije?

 
Ovo za TE Morava mi je cudno zato sto je Energoprojekt Entel dobio javnu nabavku Услуга израде Генералног пројекта са претходном студијом оправданости и идејног решења ГЕ Морава.

Da li gasna elektra moze da bude samo za proizvodnju struje dakle bez toplotne energije?

Наравно да може да се прави само ТЕ на гас али је исплативија когенеративна (ТЕ-ТО) а и регулатива око загађења (BREF BAT) као и будући CBAM чине когенеративну економичнијом.

Од те набавке су се променили трендови, на конференцијама и ИНКЕП-у се помињала само нова гасна ТЕ-ТО Нови Сад аи претходна студија оправданости је тек корак у одлучивању да ли ће се уопште ићи у инвестицију.

Из плана ЕПС-а са https://www.eps.rs/cir/Pages/planovi.aspx

Енергетска транзиција

ЕПС АД континуирано ради на анализама за ефикасно спровођење „Зелене“ транзиције. Планови су у складу са циљевима из нацрта докумената Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. са пројекцијама до 2050. и Националног енергетско климатског плана.Поред значајног портфеља реинвестирања за хидроенергетски сектор, компанија је тренутно у фази завршетка своје инвестиције у 66 MW ветропарк Костолац. Иако је уочено више потенцијалних улагања у 7хидроенергетски сектор и хидроенергетске капацитете, тренутни портфолио могућности у целкупном обновљивом сектору који укључује и хидро енергију, енергију ветра и соларну енергију је ограничен. Компанија ће, 2024. године, значајно закорачити у послове на развоју портфеља обновљивих извора енергије. То укључује добијање пројеката и интензивирање радова у врло раним етапа развојне фазе. За ове активности ће бити потребно повећање капацитета и компетенција у кључним областима које покрећу и потпомажу развој пословања.Влада Републике Србије је започела радове на обезбеђивању инвестиција у 1000 MW соларне енергије/минимум 200 MW батеријског капацитета као и 1000 MW ветроенергетског капацитета. Ова улагања треба да буду завршена до 2030. године. Затим, Влада је такође указала на значај проширења ХЕ Бистрица припремом и изградњом 630 MW пумпне акумулације у постојећој хидроенергетској шеми. ЕПС-ова намера је да преузме активну улогу у развоју ових пројеката што би било корисно за енергетску транзицију Србије и за компанију.У том смислу кључне инвестиционе активности у наредном периоду биће обележене поштујући следеће правце деловања: Декарбонизација пословања ЕПС-а – смањење емисија СО2 на 24 мил тона до 2030.ЕПС-ове анализе предвиђају постепено смањење производње из термоелектрана, чиме ће се смањити и емисије СО2 на 24 милиона тона у 2030.години. Према Уговору о кредиту за ликвидност са EBRD, ЕПС има у плану да до краја 2025. године припреми акциони план за декарбонизацију, укључујући мере, циљеве и кључне показатеље учинка са одређеним временским оквирима. Повећање удела ОИЕ у производном портфељу ЕПС-а за 2,8 TWh до 2030.Изградњом нових капацитета, који користе ОИЕ (ветроелектране, соларне електране, хидроелектране) до 2026, повећаће се удео ОИЕ у производном портфељу ЕПС-а за 0,5 % (пуштање у рад ВЕ Костолац и СЕ Петка), а према анализама ЕПС-а до 2030. ће се знатно осетити повећање у произведеној енергији из ОИЕ за 2,8 TWh. У фази припреме пројектна документација за СЕ Колубара А и СЕ Морава. Ализираће се прелиминарне локације (пре свега на земљишту које је у власништву ЕПС-а, углавном одлагалишта и пепелишта) за изградњу СЕ и ВЕ (на нивоу техно-економске анализе, након чега ће се наставити развој пројекта за одабране локације, односно израда ПСО са ГП, итд). ЕПС АД у свом производном портфолију очекује и соларне електране капацитета око 1000 MW са 200 MWбатеријског складишта (у складу са Јавним позивом Владе РС).

У плану је изградња 4. агрегата на ХЕ Потпећ, а ради се и на развоју пројеката искоришћења хидропотенцијала Ибра (Ибарске ХЕ) и Горње Дрине. Разматра се развој пројекта изградње соларне електране у близини костолачког рударског басена (СЕ Кленовник), по прелиминарним анализама снaге до 160 MW, чије би се финансирање обезбедило кроз кредит са државном гаранцијом. У буџету Републике Србије за 2024. годину, опредељена државна гаранција износи 135 милиона евра. ЕПС ће активно разматрати могућност куповине спремних пројеката (ready to build) од стране других компанија.

Заједничка изградња пројеката ХЕС Горња Дрина (ХЕ Бук Бијела, ХЕ Фоча и ХЕ Паунци) пројектоване снаге система око 211 MW, са просечном годишњом производњом око 705 GWh.

ЕПС АД анализира моделе финансирања и портфолио услуга и сервиса које би понудио купцимапроизвођачима за инсталацију соларних панела на крововима или других мањих извора који користе ОИЕ, односно анализира подстицање развоја категорије купаца-произвођача
 
Ova godina je veoma loša što se tiče vodostaja. U Prijepolju sam se kupao pre polovine juna, vodostaj je bio mali, a voda na Limu topla. To je za Prijepolje ekvivalent da se kupaš 20-og aprila na moru, a da se ne smrzneš.

Trenutno je vodostaj u Prijepolju 27cm (što vam ne znači ništa, jer je to samo jedno merno mesto, naravno da je dublji na drugim delovima). Ono što vam znači je da prošle godine možda uopšte vodostaj nije bio u rangu današnjeg, a i ako je bio, to je bio dosta mali broj dana, inače je celo leto bio dosta veći. Ako je tako na Limu, isto ili gore je i na Uvcu, Drini i slično.
 
Iskreno potpuna katastrofa, situacija gora nego zimi. Uvoz preko 1000 MW, hidroelektrane trenutno u jutarnjem piku potrosnje na 600MW, Nije mi jasno zasto termo sektor radi toliko lose, uglja imaju, a koliko vidim veci deo sistema je na mrezi.

Untitleoood.jpgCena struje oboriće ovih dana sve rekorde ikada ikada. Mađarska večeras u 20h cena 692 € za MW 😱😱😱
 
Iskreno potpuna katastrofa, situacija gora nego zimi. Uvoz preko 1000 MW, hidroelektrane trenutno u jutarnjem piku potrosnje na 600MW, Nije mi jasno zasto termo sektor radi toliko lose, uglja imaju, a koliko vidim veci deo sistema je na mrezi.

Pogledajte prilog 204473


Cena struje oboriće ovih dana sve rekorde ikada ikada. Mađarska večeras u 20h cena 692 € za MW 😱😱😱
За хидро нема више воде од овога што производе а и сад их више користе за балансирање кад је РХЕ Бајина Башта у ремонту.
Ветра нема ни за лек.

Имамо 4GW снаге на прагу термоелектрана на угаљ, производња је ~2GW, у ремонту је ~1GW, питање је на месту где је још ~1GW.
Извор: https://transparency.entsoe.eu/outa...&masterDataFilterCode=&dv-datatable_length=10

Поново бих напоменуо да пошто је ЕПС купио електричну енергију унапред за овај период ове тренутно високе цене комбиноване са ниском производњом и недостатком РХЕ ЕПС-а не представљају непланирани губитак за ЕПС већ изгубљену могућност за велику добит.

Разлози зашто нема веће производње из угља:
1. Нема угља - мало вероватно, било је чак вести да нису повукли све уговорене количине из увоза
2. Непланирани испад блокова - обично испадне један блок нагло и врати се после пар дана, види се то лепо на дијаграму, сад већ више од месец дана држе константно око 2GW;
3. Планирано потискују производњу из угља - ово ми изгледа највероватније али не знам разлог.
 
Cena struje oboriće ovih dana sve rekorde ikada ikada. Mađarska večeras u 20h cena 692 € za MW
Cena je visoka jer je toplotni talas, imaju dosta uvoza u Ukrajinu a na srpsko-mađarskoj granici uvoz je iz bezbednosnih razloga ograničen na samo 200 MW. Cene su za večerniji vrhunac. Veliki problem termoelektrana je što dnevne cene mogu biti preniske i nije im isplativo da proizvode struju ako nemaju dugoročni zakup. Kada je reč o cenama, najbolje je videti kake su za sledeći dan (engleski day ahead) in kolika je cena energije za baznu proizvodnju za celu godinu (engleski base production).

U Finskoj je cena na večernjem vrhuncu u zimi već bila 1.800 evra/MWh.
 

Đurica Tankosić, međunarodni ekspert, rekao je da je naša zemlja još osamdesetih godina prošloga veka imala ambicije da gradi nuklearna postrojenja za proizvodnju električne energije i da je potrebno nastaviti tamo gde smo stali 1985. godine.
Kada je reč o ljudskim kapacitetima, Tankosić je naglasio da za razliku od zemalja poput Egipta, Bangladeša i Jordana koje već razvijaju nuklearne programe, Srbija ima veći tehnološki i resursni potencijal.

Potpisnici Memoranduma su Institut za nuklearne nauke Vinča, JP „Nuklearni objekti Srbije“, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM), Srpsko nuklearno društvo, Institut za fiziku, Fizički fakultet, Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu, Elektrotehnički fakultet (ETF), Mašinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Fakultet za fizičku hemiju, Biološki fakultet, Građevinski fakultet, Ekonomski fakultet, Medicinski fakultet. Memorandum su, pored Ministarstva rudarstva i energetike, potpisali i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo zdravlja, kao i preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i „Elektromreža Srbije“.

Оптимиста сам уз велику зебњу да не направимо од овога бесконачни пројекат и рупу без дна као много пута до сада.
 
Да би се то десило, потребно је да се појави слој технократије, која би имала одређене аутономије у одлучивању
 
Имамо 4GW снаге на прагу термоелектрана на угаљ, производња је ~2GW, у ремонту је ~1GW, питање је на месту где је још ~1GW.

Ta rupa od 1 GW iz termoelektrana konstantno postoji. I zimi u jeku sezone jedva da smo par puta presli 3GW, plafon je u proteklih par godina bio na 3.2GW.
Znam da sam zimi cesto racunao koji blokovi rade, koji su van sistema i nikako se racunica nije slagala osim u slucaju da blokovi zaista nenefikasno rade na svega 60-80% snage.
 
Да би се то десило, потребно је да се појави слој технократије, која би имала одређене аутономије у одлучивању
Дајем краљевство за компетентан пројектни тим са довољно ауторитета за реализацију пројекта.
 
Е ту је проблем. Ту реченицу треба да изговори Вучић, али не само да изговори, већ и да испуни обећано. А људи би се скупили.
 
Ta rupa od 1 GW iz termoelektrana konstantno postoji. I zimi u jeku sezone jedva da smo par puta presli 3GW, plafon je u proteklih par godina bio na 3.2GW.
Znam da sam zimi cesto racunao koji blokovi rade, koji su van sistema i nikako se racunica nije slagala osim u slucaju da blokovi zaista nenefikasno rade na svega 60-80% snage.
Нису стабилни испод 70% номиналне снаге, пре ће бити да неки не раде.

Бруто снаге ЕПС термоелектрана:
TENT A 1,7GW
TENT Б 1,3GW
TEKO A 0,3GW
TEKO Б 0,7GW
TEK А5 0,12GW
TEM 0,12GW

Укупно 4,24GW бруто.
Да бацимо да је 15% сопствена потрошња (вероватно је и више, ОДГ накнадно додат и стари блокови, нпр. ТЕКО Б3 који је најмодернији је ваљда 12%) долазимо до нето снаге ЕПС термоелектрана: 4,24*0,85=3,6GW
 

Кратак разговор са г. Ђурицом Танкосићем на општа питања из нуклеарне енергетике.
 

Кратак разговор са г. Ђурицом Танкосићем на општа питања из нуклеарне енергетике.
Sve stoji što on kaže, ali se uporno zaboravlja i izostavlja ljudski faktor, kao i faktor vlasti (koja god da je u datom trenutku). Ni Černobilj se ne bi dogodio u toj razmeri da su na izuzetno bitnim pozicijama bili stručni ljudi, kao i da nije bilo direktnog uticaja vlasti da se sve to zataška. A gledajući ponašanje naših ljudi generalno, nuklerana elektrana je po automatizmu opasnost samo i isključivo zbog ljudskog faktora.
 
Sve stoji što on kaže, ali se uporno zaboravlja i izostavlja ljudski faktor, kao i faktor vlasti (koja god da je u datom trenutku). Ni Černobilj se ne bi dogodio u toj razmeri da su na izuzetno bitnim pozicijama bili stručni ljudi, kao i da nije bilo direktnog uticaja vlasti da se sve to zataška. A gledajući ponašanje naših ljudi generalno, nuklerana elektrana je po automatizmu opasnost samo i isključivo zbog ljudskog faktora.
Наравно да је људски фактор главни извор ризика али зато ИАЕА постоји која функционише као и ЕУРОКОНТРОЛ за контролу лета те не дозвољава да се неко зеза са кадровима и радом на нуклеарној електрани.

Ми одлично бацамо ђубре у канту кад постоји казна.
 
Sabrina je i ranije bila dobra, ali sad polako postaje genijalna.


Ili ukratko, zaboravite na vodonik, to je prevara.
 
Poslednja izmena:
Sabrina je i ranije bila dobra, ali sad polako postaje genijalna.


Ili ukratko, zaboravite na vodonik, to je prevara.
Па сад верујем да га у Немачкој неће заборавити.

Сваки пројекат или технологија има свој технички, економски и политички домен. Људи често заборављају да то што је нешто технички оствариво не значи ништа без економске и политичке оправданости.

У политичке рачинам и лобисте где чак имамо да неки лоби гура технологију која није економски оправдана па дотера целу државу у проблем (нпр. Немачка).
 

Лепа и дубља анализа профитабилности производње електричне енергије из сунца у региону која поред осталог појашњава утицај вишка понуде кад има производње из солара на пад цене и последично смањење добити.
 
Imaju solarni izvori (ali oni manji, lokalno instalirani, velike solarne elektrane u manjoj meri) još jedan zanimljiv efekat koji se pokazao za ovih velikih vrućina -
kada je velika osunčanost leti onda su i velike vrućine - potrošnja energije poslednjih godina enormno raste (skoro dostiže zimske nivoe), ali sad se pojavljuje novi efekat u zonama gde ima dovoljno solarnih izvora - tu dodatnu potrošnju sasvim zgodno pokrivaju solarni izvori koji baš u tom momentu imaju i najveću proizvodnju. Tako da se proizvodnja/potrošnja dobro "pegla" na lokalnom nivou.
 
Da, to bi mogao postati značajan pozitivni efekat kućnih solarnih izvora. Kako leta postaju sve vrelija, uređaji za rashlađivanje polako postaju nužni deo svakog stana (za poslovne prostorije se to uglavnom već desilo). Ranije su oni u stanovima bili izuzetak. Pa odakle će da dođe dodatna energija ako zbog klimatskih promena ubuduće svaki stan OBAVEZNO bude morao da ima svoj erkondišn? Ima li neko podatke o prosečnoj potrošnji uobičajenih kućnih klima uređaja u zavisnosti od razlike spoljne i unutrašnje temeperature? I koliko ima stanova u Srbiji (ili porodica)?
 
Da, to bi mogao postati značajan pozitivni efekat kućnih solarnih izvora. Kako leta postaju sve vrelija, uređaji za rashlađivanje polako postaju nužni deo svakog stana (za poslovne prostorije se to uglavnom već desilo). Ranije su oni u stanovima bili izuzetak. Pa odakle će da dođe dodatna energija ako zbog klimatskih promena ubuduće svaki stan OBAVEZNO bude morao da ima svoj erkondišn? Ima li neko podatke o prosečnoj potrošnji uobičajenih kućnih klima uređaja u zavisnosti od razlike spoljne i unutrašnje temeperature? I koliko ima stanova u Srbiji (ili porodica)?
Вршна дневна снага у току радног дана је скочила скоро за 1GW у односу на пролеће тако да толико и треба кућних солара.

Основа мог противљења великим соларним електранама је што онемогућавају велику количину домаћинстава купаца-произвођача тако што им узимају балансне капацитете.


Боље да народ сам производи и штеди уградњом солара па да има корист од будуће РХЕ Бистрица а не неки "инвеститор" у велику соларну електрану.
 
И при томе су мање соларне електране једноставније за балансирање јер због географске расподеле имају уједначенију укупну производњу. Додатно не оптерећују се далеководи јер је производња и потрошња у локалу
 
Zanimljiv izveštaj, mada potencijalno sumnjiv zbog očiglednog isticanja političkih faktora, tj oslobađanja od Ruskog gasa. Takođe pri površnom pogledu mi deluje da su vrlo malo obratili pažnju na problem balansiranja tolikog rasta obnovljivih izvora. Naravno da sve to može i da bi kao konačno stanje bilo poželjno, ali koliko bi koštalo, i za koje vreme može da se izvede a da nema veće ekonomske štete i da jednu političku zavisnost ne zamenimo drugom (recimo zbog prevelikog oslanjanja na balansiranje pomoću interkonekcija sa drugim zemljama)? Plus tehnički problemi i potencijalno povećan nivo rizika za stabilnost mreže. Sve ovo je bitno komplikovaniji problem nego što se u ovom izveštaju izgleda predstavlja.Kompletan izveštaj
 
Poslednja izmena:
Vrh