Šta je novo?

Komunalna milicija (BELI)

Vozni Park Novosadske KP

komunalna-policija-vozila-novi-sad_500x250.jpg
 
[video]http://www.youtube.com/watch?v=zxy-33EX1As[/video]
 
1420663_20_v.jpgOd 15. novembra otvorene telefonske linije za prijave prekršaja Komunalnoj policiji

Od ponedeljka, 15. novembra, počeće sa radom Operativni centar Komunalne policije. Građani će imati priliku da putem telefona prijave komunalne prekršaje. Brojevi telefona Operativnog centra Komunalne policije su:

011/2453-158, 011/2453-159 i 011/2432-482.

Ove telefonske linije biće otvorene za sugrađane 24 sata dnevno.
Načelnica Komunalne policije Gorjana Obrenović izjavila je danas u Skupštini grada, prilikom uručivanja 104 službene legitimacije beogradskim komunalnim policajcima, da rad Komunalne policije na teritoriji celog grada zvanično počinje u ponedeljak, 15. novembra.

– Svaki komunalni policajac će imati svoj rejon, a podela je napravljena prema opštinama. Smene će prve dve nedelje biti od 8 sati do 22 časa, a za dve nedelje počinje i noćni rad. Za početak će se pripadnici Komunalne policije upoznavati s građanima, teritorijama, sa predsednicima skupština stanara, a najveću pažnju bi trebalo da obrate na škole i predškolske ustanove. Prva blaga primena ovlašćenja biće pred Novu godinu – istakla je ona.
Prema njenim rečima, prvi sastanak Komunalne policije i svih inspekcija gradskih opština biće održan sledeće nedelje, kada će biti precizirani osnovni problemi u gradu i na taj način napravljeni prioriteti delovanja.

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1420673
 
U pincipu jako pohvalno i reklo bi se neophodna Beogradu a i šire....
a sa druge strane umesto smanjivanja državnog aparata i samanjivanje cene istog
kroz takava ,, mala vrata,, državni aparat se povećao što samim tim i nj. cena... pa je @jlaki podosta upravu
 
Mi smo im kao udruzenje vec poslali dopise i cimamo ih vec sutra.Nadam se da ce ovo ispasti dobro,ljudi zaista imaju veliku odgovornost :kk:
 
Komunalna policija Beograda obavlja poslove koji se odnose na:

- neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:

* sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;
* zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);
* suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;
* sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;
* kontrola uklanjanja snega i leda;
* sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično);
* otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
* kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;
* obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
* održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
* obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);
* obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;
* kontrola upotrebe simbola i imena Grada.

- ostvariranje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnosi naročito na:

* javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.);
* auto-taksi prevoz ( otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);
* javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe;
* rečni linijski prevoz;
* parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranje na rezervisanim parking mestima i sl.).

- zaštitu životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr;
- zaštitu opštinskih i nekagorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
- zaštitu kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad i gradsku opštinu;
- vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada i gradske opštine;
- podršku sprovođenja propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;
- pružanje pomoći nadležnim organima Grada, odnosno gradske opštine, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija);
- preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada i
- učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.


Da li ovo znaci da smo dobili i Animal Police u BG??
 
Komunalni policajci upozoravali uz osmeh

„Dan D“ za pušače dogodio se pre nekoliko dana, a jučerašnji dan trebalo bi da bude početak kraja komunalnom neredu u Beogradu. Komunalni policajci juče su i zvanično počeli da patroliraju gradom, a prvi susret sa Beograđanima protekao je u upoznavanju i uz osmehome, jer do Nove godine čuvari komunalnog reda neće kažnjavati, već samo upozoravati i edukovati sugrađane.

90934_bgd72-komunalna-policija-foto-z-ras_f.jpgIma dozvolu i nema čega da se plaši: Prodavac pertli na Slaviji sa patrolomTačno u 15 sati krenula je druga smena komunalne policije iz sedišta u Makenzijevoj ulici na prve radne zadatke. Neki od njih odlazili su u patrolu automobilima sa upadljivim napisom “komunalna policija”, a neki u grupi od dvoje ili troje u prepoznatljivim uniformama u šetnju gradom. Više nego vidna bila je pažnja koju su izazvali. Sugrađani su se okretali za njima, a pojedini su ih zaustavljali i postavljali pitanja u vezi sa njihovim nadležnostima. Utisak je da se upoznaju sa terenom i sugrađanima, a svima su prilazili i ljubazno se predstavljali.


- Prišli su mi i zatražili dozvolu za rad. Bili su ljubazni. Imam dozvolu i nemam čega da se plašim - kaže za “Blic” prodavac pertli kod hotela “Slavija”.
Jedna patrola uputila se ka Bulevaru kralja Aleksandra, a druga je nastavila ka uličnim tezgama na Slaviji.


- Zatražili su mi da im pokažem dozvolu za prodaju na ulici. Kad sam rekla da nemam, pitali su me da li znam da je počela da patrolira komunalna policija i da više neću smeti ovde da prodajem bez dozvole. I ja to znam, ali nemam posao, a treba da prehranim porodicu. Podnela sam zahtev za dozvolu i tezgu i čekam odgovor. Znam da je nekome ovo ružno, ali ja nemam od čega da živim i to mi je jedini način da preživim. Rekli su mi da neće kažnjavati do Nove godine - kaže prodavačica na Slaviji, uz molbu da joj se pominjemo ime.


I putnici na stanici na Slaviji znatiželjno su prilazili prodavcima na tezgama raspitujući se šta su komunalni policajci hteli. Da novi službenici izlaze u susret i onima koji nisu pod njihovom nadležnošću, pokazuje i scena kada su trojicu turista s mapom uputili ka Kalemegdanu.


Skoro svi sugrađani sa kojima su razgovarali reporteri “Blica” saglasni su da je gradu potrebna komunalna policija i očekuju da što pre vide prve efekte njihovog patroliranja. Kao prve zadatke za komunalne policajce, Beograđani su naveli sprečavanje prljanja ulica, bahatog parkiranja, nelegalne ulične prodaje, nelegalne gradnje i kažnjavanje zbog buke u kafićima, restoranima i splavovima.
- U Švajcarskoj smo šetali i moj drug je bacio papir na ulici. Zaustavila nas je komunalna policija, a kazna je bila veća od novca koji smo imali. Nikad više nikome nije palo na pamet da tako nešto uradi. Volela bih i da se javi svest kod Beograđana da ne smeju da ruže grad. Treba odmah početi sa kažnjavanjem, jer od upozorenja nema ništa - kaže Beograđanka Marija.


Građani komunalnu policiju mogu da pozovu telefonom na brojeve 2453-142(centrala), 2453-158, 2453-159, 2432-482 ili pošalju mejl na komunalna.policija@beograd.gov.rs.


http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/217710/Komunalni-policajci-upozoravali-uz-osmeh
 
Predlazem da se prebaci tema o komunalnoj policiji u gradski odeljak

Јавни позив за куповину возила за потребе комуналне полиције Градске управе града Београда
На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, бр. 116/08),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Агенција за јавне набавке
Масарикова 5

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за
КУПОВИНУ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ОБЛИКОВАНУ У ДВЕ ПАРТИЈЕ
(јавна набавка добра: 48/10)

Предмет јавне набавке је oбликован у две партије и то:

Партија 1: Куповина теренских возила,

Партија 2: Куповина путничких возила.

Наручилац набавља 2 теренска возила и 15 путничких возила.
 
KОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА БЕОГРАДА
Макензијева 31, централа: 2453-142
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs
Горјана Обреновић, начелник, 2430-102, факс: 2450-170
заменик начелника, 2430-102
Оперативни центар (00-24): 2453-158, 2453-159, 2432-482
Помоћник начелника Комуналне полиције: 2435-111
Шеф подручно организационе јединице града Београда: 2437-371
Одељење стручно-оперативних послова: 3444-229, факс: 2450-170
Одељење за нормативно-правне послове: 2457-755, факс: 3836-980
Одељење за заједничке послове: 3444-051, факс: 3442-196
Одељење за студијско-аналитичке послове: 2433-260, факс: 3448-464
Сарадник за односе са јавношћу: 2435-248, факс: 2450-170
 
Lažni komunalni policajci u BG
27. novembar 2010. | 15:43 | Izvor: FoNet Beograd -- Gradska uprava Grada Beograda saopštila je da su se u petak u Novom Beogradu, kao i na vidikovačkoj pijaci, pojavili lažni kominalni policajci.

Nekoliko muškaraca u tamnim jaknama lažno su se predstavljali kao komunalni policajci. Grad upozorava građane da ne nasedaju na pokušaje lažnog predstavljanja.

U saopštenju gradske uprave se navodi da komunalne policajce građani mogu da prepoznaju po tome što nose kačket na glavi, na levom rukavu uniforme imaju oznaku grada Beograda, a ispod nje znak Komunalne policije.

Na desnoj strani jakne ispisano je prezime policajca, a na levoj je grb grada Beograda sa identifikacionim brojem, koji mora da se poklapa s brojem u legitimaciji.

Komunalni policajci dužni su da prilikom intervencije pokažu službenu legitimaciju, a građani od policajca uvek mogu da zatraže da se legitimiše, kako bi se ovakve nezakonite radnje sprečile i sami građani zaštitili od prevare, navodi se u saopštenju.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=11&dd=27&nav_category=12&nav_id=475375
 
NIŠ - Komunalna policija sa 14 službenika počela je da radi u Nišu, gde će desetak dana do kraja godine delovati isključivo preventivno. Na svečanosti povodom početka rada najavljeno je da će policajci raditi u dve smene, a da će im se tokom 2011. godine pridružiti još 20 kolega.

Procenjuje se da je Nišu potrebno 55 komunalnih policajaca. Sedište komunalne policije, koja će raditi u sklopu Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, nalazi se u Katićevoj ulici.

Građani komunalnoj policiji mogu podnositi prijave, peticije i predloge, a u hitnim slučajevima mogu zvati na telefon (018) 415-02-01.

Komunalni policajci ovlašćeni su da upozore građane koji krše komunalni red, da izdaju usmeno naređenje, provere identitet ili sprovedu mere dovođenja, pregledaju građane i sporne predmete, privremeno ih oduzmu, ali i da upotrebe sredstva prinude.

34971.jpg


http://www.kurir-info.rs/srbija/komunalna-policija-u-nisu-pocela-da-radi-65998.php
 
Napokon :)
skinute skele sa zgrade komunalne policije u Makenzijevoj a ja mislio da se skele vec ,,okamenile,, koliko dugo su stajale
još koje drvce da posade kako bi obnovili nekadašnji drvored . . .
 
A zašto komunalna policija nema dežurne na zelenoim vencu,od preprodavaca ne može da se prođe.. :kafa:
 
Zato što ih ima malo, a primljeni su preko veze , pa ih zabole d*pe za posao kad imaju leđa
 
Ja ih redovno cimam za takve stvari i zaista izađu na teren i rasteraju/kazne prodavce.
Izvolte broj: 011/245-3158 pa ih i vi cimajte kad uočite takav problem.
 
^^^Па за те на зеленом венцу може да се зове на невиђено сваких сат времена најопуштеније, увек их има... :laugh:
 
Izvor : Beobuild.rs

Anketa : Rad komunalne policije

100825-PANOMALA-01.jpg


Pokretanje komunalne policije u Beogradu su svi dugo iščekivali u nadi da bi to mogao da bude značajan potez u rešavanju nagomilanih komunalnih problema. Baš iz tog razloga smo pokrenuli anketu među posetiocima sajta, da daju mišljenje o radu nove gradske službe.

Formiranje komunalne policije krajem 2010. godine stvorilo je uglavnom realna očekivanja građana kako bi se problemi komunalnog uređenja grada rešili na pre svega efikasniji način i bez preterane birokratije i dosadašnjeg problema preplitanja nadležnosti javnih gradskih preduzeća i inspekcijskih organa. Beograd već duže vreme vapi za uvođenjem komunalnog reda, međutim različiti su pogledi na to da li je ova služba opravdala svoje postojanje posle 9 meseci od formiranja.

Glavne primedbe na rad komunalne policije usmerene su na (ne)efikasnost službe, gde se prema rezultatima rada za 9 meseci mogu videti porazni rezultati. Prema izveštaju komunalne policije, kada se broj izdatih mandatnih kazni kao i zahteva prekršajnom sudiji podeli sa radnim danima i brojem komunalnih policijaca ispada da je u tom periodu svih 100 komunalnih policajaca podnosilo 2 prekšajne i 1 mandatnu kaznu dnevno! I da ne govorimo o gradu sa dva miliona stanovnika i ogromnim komunalnim problemima, ovo ne bi imalo smisla.

Kao jedan od problema, koji ističu i iz same službe, jeste činjenica da Beogradom “krstari” samo 107 komunlanih policajaca, opslužujući svih 17 gradskih opština. Prema rečima načelnice komunalne policije Gorjane Obrenović, u sledećoj godini ova služba mogla bi da se pojača na preko 300 policajaca. To bi prema rečima zvaničnih trebalo da popravi dosadašnje rezultate rada.

Mišljenje javnosti je svakako najbolji pokazatelj efikasnosti rada ove sluzbe. Gotovo 9 meseci od formiranja ove sluzbe više je nego dovoljan period kako bi građani do kraja sagledali učinak komunalne policije u Beogradu i opravdanost trošenja sredstava poreskih obaveznika.

U anketi je za šest meseci anketiranja prikupljeno 2332 jedinstvenih glasova koji su raspoređeni prema ponuđenim odgovorima.

75% - Najveći broj učesnika ankete (75 %) smatra da prisustvo komunalne policije nije primetno i da je nivo komunalnog reda isti kao i pre.

4% - Samo 4% učesnika ankete smatra da su rezultati komunalne policije uočljivi i zadovoljno je njihovim učinkom.

11 % - anketiranih veruje da će komunalna policija vremenom biti efikasnija, kako je glasanje odmicalo vremenom je sve manji procenat anketiranih davao svoj glas upravo ovoj opciji koja je kao svoj osnovni faktor uzimala vreme za uhodavanje komunalne policije.

10 % - Za opciju da sama komunalna policija nije dovoljna da se reše komunalni problemi Beograda izjasnilo se 10 % anketiranih učesnika.

Novo glasanje i anketu možete očekivati u ponedeljak 29. Avgusta
 
Cemu slizi kom policija zaposljavanju partijskih kadrova parazita :mad:
 
Baš juče (nedelja) sam prisustvovao dvema scenama:
- komunalna policija dr*a prodavca lubenica na trotoaru kod telefoske centrale pored bloka 70 (kamion u 'ladovini)
- komunalna policija opet dr*a vozača dostavnog vozila koji se parkirao na trotoar na uglu Omladinskih brigada i dr Zorana Đinđića. Ne bi bio problem, niti bilo šta sporno, da pored nisu, kao i uvek, bili parkirani skupi automobili ispred kafića, na nekakvom divljem parkingu ispred bašte, tako da zauzimaju dobar deo trotoara, i biciklističke staze. Problem je i u tome što su izgrađeni objekti na takvom mestu (Perper, perionica, kladionica, kafić, video klub....ultra bitne za našu privredu, rast proizvodnje i bruto dohotka) da i nije moguće drugačije izvršiti isporuku, nego se parkirati na trotoar.

Komunalni nered je potekao od urbanističkog nereda i korupcije, a na kraju strada neko ko je najmanje kriv - rebnuće firmu ovog vozača, a onda će gazda njemu da skine od plate.
A to što postoji objekat na mestu koje nije adekvatno za njegovo funkcionisanje (i plus naružava okolinu i ranije projektovanu celinu), to nema veze.

I da, naravno, rotacija je bla upaljena tokom trajanja obe "intervencije".
Možda su i oni počeli kao saobraćajna, da na kraju meseca ispunjavaju kvotu?
 
relja":32vmzh6l je napisao(la):
parkirani skupi automobili ispred kafića, na nekakvom divljem parkingu ispred bašte, tako da zauzimaju dobar deo trotoara, i biciklističke staze.

2-3 fancy automobila su tu (raskrsnica Zorana Đinđića/Omlad. brigada) juče zauzimala ceo trotoar i skoro celu širinu biciklističke staze, jedva smo se provukli sa biciklima... I naravno, naši famozni komunalci okreću glavu na drugu stranu kada prolaze pored tog mesta...
 
Dobijamo jos 180 komunalnih policajaca u septembru.

Koliko videh bilo je puno komunalne juce u Bulevaru,cimaju ljude po ulici ali nece ni u ludilu da diraju bmw koji se regularno parkira na invalidsko mesto gde je bio onaj platan 198 :notok: Mora da je neki njihov ortak.Da naglasim,taj bmw nema nalepnicu da je invalidski,da me ne napadne sizif kako taj bmw mozda vozi invalid :p
 
Vrh