Šta je novo?

Bulevar patrijarha Pavla

vatrenidecko2

Novice
Učlanjen(a)
20.10.2017.
Poruke
3
Pohvaljen
0
Mozda pokrecem temu koja je bila ali mislim da nisam nasao nista slicno.

Sta se desava sa Bulevarom Patrijaha Pavla?

Svima koji koriste ovaj bulevar je jasno da je preko potrebno prosirenje na 4 kolovozne trake i mozda izmestanje tramvaja.

Voleo bih da cujem i druga misljenja...

Pozdrav Rakovica boy :) :bg4:
 
Kakve su sanse? Jel ima neki projekat u pripremi ? Ko je zaduzen za razvoj republika/drzava/grad?
 
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=486289#p486289:19t7p9g5 je napisao(la):
vatrenidecko2 » Fri Oct 20, 2017 5:07 pm[/url]":19t7p9g5]
Svima koji koriste ovaj bulevar je jasno da je preko potrebno prosirenje na 4 kolovozne trake i mozda izmestanje tramvaja.

Zasto izmjestanje tramvaja? Mislis pomjeranje na sredinu ulice ili...?
 
@RioBL
Zato sto se i pomeranje na sredinu ulice koja danas nema 4 trake smatra izmestanjem a i zato sto ce na svom dobrom delu biti nova trasa i ulice i tramvaja

Sent from my LG-D320 using Tapatalk
 
Ja sam za ukidanje tramvaja na tom potezu s obzirom da zeleznicka pruga prati tramvajsku duz cele trase od topcidera do knezevca , ostaviti tramvaj do stare okretnice u topcideru a sistemom bg voza povezati rakovicu sa ostatkom grada jer tramvajska trasa gubi smisao gasenjem industrijskih postrojenja konstantno je prazan i njegova stajalista su uglavnom udaljena od urbanog tkiva Rakovice poput Kanarevog Brda , Miljakovca, Rakovica, pa cak i knezevca , bolje ili tramvaj ukinuti ili ga provuci kroz kroz urbana naselja jer ovako sve prolazi pored njih a linijama autobusa izmestiti okretnice kod zeleznickih stajalista u rakovici i tako uvezati ga sa Bg vozom
 
Циљ израде плана :
– дефинисање нове трасе Улице патријарха Павла у да-
тим границама плана,
– реконструкција двоколосечне трамвајске пруге у сре-
дишњем делу саобраћајнице,
– регулисање корита Топчидерске реке у складу са пла-
нираном саобраћајницом,

Просторни обухват овог плана у постојећем стању су:
1. површине јавних намена
– саобраћајне површине (Улица Топчидерска, Улица
патријарха Павла, Улица Пере Велимировића, коридор
трамвајске пруге, две мостовске конструкције у Улици Пере
Велимировића, једна мостовска конструкција у саобраћај-
ници Патријарха Павла, пешачки мост преко Каљавог по-
тока према расаднику ЈП „Србијашуме”, као и два пешачка
моста у Улици патријарха Павла,
– зелене површине (Топчидерски парк, два комплекса
расадника које користи ЈП „Србијашуме”),
– водене површине (Топчидерска река, Каљави поток),
– комуналне површине и објекти (комплекс ЕДБ-а у
којем се налазе четири приземна објекта и комплекс „Водо-
вода и Канализације” непосредно испод железничког моста
намењен за паркирање њихових возила),
– инфраструктурне површине и објекти (две трафо-ста-
нице),
– коридор железнице (железнички мост, приземни обје-
кат у близини старе трамвајске окретнице у Топчидерском
парку који је у функцији железнице и има статус објекта од
ширег интереса за службу заштите).

Услови за јавне саобраћајне површине
Саобраћајница Патријарха Павла део је саобраћајног
потеза кога поред ње чине и, саобраћајнице Патријарха Ди-
митрија и Ослободилаца Раковице. Овај саобраћајни потез
се пружа правцем север-југ, функционалног ранга у улич-
ној мрежи града је магистрала и првенствено је планиран
за одвијање транзитног саобраћаја. Он је део правца који
чини везу постојећег аутопута са Кружним путем где се
даље остварује веза са Ибарском магистралом.
Преко Булевара војводе Мишића остварује се веза са
постојећим аутопутем. Преко Улице Мишка Крањца оства-
рује се, са једне стране, веза са Улицом пилота Михаила
Петровића и даље са Ибарском магистралом, а са друге
стране, са Борском улицом, чиме је омогућена веза и са ис-
точним деловима града.
Дуж поменутог саобраћајног потеза, па тиме и дуж са-
обраћајнице Патријарха Павла, и даље се планира вођење
трамваја, с тим што ће трамвајска баштица бити положена у
средишњем делу саобраћајнице, између саобраћајних трака.Проблеми уочени у простору обухваћеног планом су ви-
шеструки:
– дефицит тротоара и пешачких прелаза, који су неоп-
ходни због постојећег интензитета колског, а ради сигурно-
сти пешачког саобраћаја.
– Корито Топчидерске реке је регулисано (у границама
плана). Једини део речног тока који се користи као уређе-
ни јавни урбани простор, јесте део који протиче кроз Топ-
чидерски парк. Преостали део тока реке има вишеструке
проблеме:
– немогућност приступа реци и изолованост у односу на
непосредно окружење,


Траса саобраћајног потеза Патријарха Павла почиње у
зони железничке станице Топчидер (Улица Топчидерска)
и представља наставак саобраћајног потеза УМП, чија је
израда у завршној фази, на основу Одлуке о изради изме-
на и допуна плана детаљне регулације за саобраћајни потез
унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) од саобраћај-
нице Т-6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин
бунар до чвора Аутокоманда, градске општине Нови Бео-
град, Чукарица и Савски венац („Службени лист града Бе-
ограда”, број 7/10).
У средишњем делу, целом дужином саобраћајног поте-
за Патријарха Павла, између саобраћајних трака, налази се
трамвајска баштица двоколосечне трамвајске пруге.
Од зоне железничке станице Топчидер, траса саобраћај-
ног потеза Патријарха Павла пружа се трасом Улице Топ-
чидерске до Улице Патријарха Павла – тунел Кошутњак,
са којом остварује денивелисани укрштај. Целокупна
ова раскрсница се налази испод главног правца улице
Патријарха Павла,тако да не ремети амбијнталну целину
Топчидерског парка.
Улица патријарха Павла – део од Улице Гардијске до ту-
нела Кошутњак, пролази испод главног правца подвожња-
ком и уклапа се у постојећи подвожњак железничке пруге.
Од овог укрштаја, траса даље наставља ка железничком
мосту (правци железничких пруга Карађорђев парк–Ресник
и Прокоп–Ресник). Саобраћајне траке у зони железнич-
ког моста поставњене су тако да је десна саобраћајна трака
положена кроз други отвор гледано од постојећих колосе-
ка железничке пруге. Трамвајска баштица са колосецимапостављена је кроз следећи отвор железничког моста и на
крају лева саобраћајна трака постављена је кроз крајњи
леви отвор железничког моста.
Од железничког моста, траса саобраћајнице се пружа ка
Улици Пере Велимировића, са којом остварује површинску
трокраку раскрсницу са пуним програмом веза. На овом
делу положај трасе условљен је са десне стране колосеци-
ма и објектима железничке пруге, а са леве коритом Топ-
чидерске реке.
Улица Пере Велимировића, у оквиру границе предмет-
ног плана, планирана је тако да преставља наставак улице
дефинисан планом ПДР месне заједнице „Кошутњак” у Ра-
ковици, („Службени лист града Београда”, број 31/03).
Од иза раскрснице са Улицом Пере Велимировића,
траса (саобраћајница Патријарха Димитрија) наставља ка
Кружном путу. Овај наставак трасе биће обрађен посебним
планским документом.
До реализације друге фазе саобраћајног потеза
Патријарха Павла – саобраћајни потез Патријарха Дими-
трија (деоница од Улице Пере Велимировића до Кружног
пута) , извршено је уклапање трасе ове саобраћајнице на
делу од иза раскрснице са Улицом Пере Велимировића у
постојеће стање трасе. У постојеће стање на овом делу, ук-
лопљени су и трамвајска пруга, Топчидерска река и техни-
чка инфраструктура.
На графичком прилогу бр.3 назначени су илустративно
прикључци локалне саобраћајне мреже са саобраћајницом
Патријарха Павла који функционишу по принципу улив-
излив.
Коначан облик и положај ових веза дефинисаће се пла-
новима детаљне регулације у контактном подручју са-
обраћијнице Патријарха Павла.
 
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=486378#p486378:3pamf5wq je napisao(la):
KartmenBG » Sat Oct 21, 2017 1:55 am[/url]":3pamf5wq]Ja sam za ukidanje tramvaja na tom potezu s obzirom da zeleznicka pruga prati tramvajsku duz cele trase od topcidera do knezevca ,...

Slozio bih se sa Kartmenom da je linija BG voza visokog takta, topciderskom prugom bolje rjesenje od tramvaja.

Znaci, rekonstrukijom buleavara, vadili bi tramvajske kolosjeke, pomjerali naponsku infrastrukturu i uklanjali stajalista pa ih onda opet sve postavljali na drugom mjestu da bi dobili sporu i nepouzdanu vezu Rakovice sa ostatkom Beograda. Po meni, bolje je iskoristiti kompozicije koji ce se osloboditi redukcijom saobracaja preko NBG u naredne 3 godine i postaviti ih na postojecoj zeljeznickoj pruzi a za tramvaj ostaviti prostor po medijanu bulevara za neka buduca vremena.
 
Sve pohvale za temu, preko potrebno prosirenje. Zasto bi ukidali tramvajske sine kad ima prostora za sirenje? I jos jedno pitanje, da li neko zna da li ce ikada da se prosiri nastavak Bulevara Vojvode Misica u pravcu ka Teodora Drajzera pa do recimo bulevara Patrijarha Pavla, odnosno ono usko grlo kada se sidje sa mosta na adi, verujem da ce te me svi napasti ali mozda da se uzurpira deo Topciderskog parka bar za po jos jednu traku? Sa sest traka na dve takav propust pri izgradnji da je to neverovatno...
 
Мислим да смо на теми о УМП имали планове тог спајања УМП/Војводе Мишића са булеваром Патријарха Павла као и његовом проширењу и уређењу Топчидерске реке.
 
Pokusacu da nadjem tamo, hvala.
Juce sam bas prolazio Rakovicom posle duzeg vremena i ostao zatecen vidjenim. Dosta sadrzaja, dosta zgrada, dosta ljudi, zavrseno Skojevsko naselje i u jednom trenutku je sve izgledalo kao centar grada, sve vrvi od ljudi, jos jednom puna podrska ovom projektu.
 
Eво да буде у теми :)
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=469042#p469042:1sh6u81r je napisao(la):
Дошљак » Чет Авг 03, 2017 8:08 am[/url]":1sh6u81r]
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=403417#p403417:1sh6u81r je napisao(la):
Lurker » 01 Sep 2016 03:37 pm[/url]":1sh6u81r]OK, evo stranice javnog uvida dotičnog plana:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglas ... ozdovac_2/

A evo i jednog dela plana za deo od Mosta do ulice Miška Kranjca:


file.php

Eво плана :)
 
Bio je javni uvid još pre par godina...sećam se da sam išao...i bilo je dosta polemike oko najboljeg rešenja kako bi Topčiderski park konačno bio oslobođen...sadašnje stanje je neodrživo...
Treba planirati da radovi počnu po puštanju Bg voza inače će biti totalna agonija...taman da se pučanstvo navikne na prednosti voza...
 
Stanje je kranje kriticino jel pored Autobusa koji skrecu, ne moze se proci i preko je potrebno 4 trake.

Jesam li dobro razumeo u planu da oni nece stavljati 4 trake + 2 tramvaja , vec samo prepraviti 2 postojece i prebaciti tramvaj u sredinu.

Ovo mi deluje potpuno nepotrebno vec bi naglasak trebao da bude ka prohodnosti ovog dela grada...

Verujem da je beobuild pravo mesto gde ce ovo neko iz grada cuti, valjda :)
 
У уторак-16. јануара 2018. објављена је јавна набавка по пројекту „изградња саобраћајнице Патријарха Павла са инфраструктуром“, а за 1. фазу, II етапу – "извођење радова на измештању Топчидерске реке и моста“.


Позив за достављање понуда и конкурсна документација
http://nabavke.beoland.com/images/nabav ... _67-17.pdf
http://nabavke.beoland.com/images/nabav ... _67-17.pdf

Ево су цртежи за ново корито Топчидерске реке са мостом. Стари „ћирин“ мост се руши, а укупна дужина новог корита Топчидерке биће 921 метар. А пројектант Геопут је самовољно прекрстио Топчидерску реку у ТОЧДЕРСКА река. :wink: Лепо пише у заглављу оба цртежа.

 
Pa most je zasticem cemu negovo rusenje kakva je to bahatost
I gdje misle da ga izmjeste
 
@Директоре, надајмо се да ће га изместити

Топчидерки мењају ток
С. Б. МИЛОШЕВИЋ | 20. јануар 2018. 23:59 | Коментара: 0
Нејасно да ли је Републички завод за заштиту културе дао сагласност за радове. Расписан јавни тендер за измештање реке као и дрвеног моста у парку због изградње нове саобраћајнице

http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%8 ... 0%BE%D0%BA

 
Čisto da podsetim, po prvobitnom planu, bulevar je trebalo da ide starom trasom pruge, iza rasadnika. Tada ne bi bilo potrebe da se izmešta Topčiderka u tom delu, ni da se gradi novi most na raskrsnici sa Pere Velimirovića. Međutim, tu su uzurpatori izgradili nelegalne kuće, tako da sad plaćamo za izmeštanje Topčiderke i novi most, a i gubimo deo rasadnika, umesto da se grad obračuna sa uzurpatorima.
 
Obnavljanje tramvajske pruge koja je uglavnom postojala zbog industrije, i koja, u dovoljnoj meri, ne zahvata nijedno naselje, vec prolazi zelenom dolinom, je potpuno nerentabilno. Tramvajski koridor je sasvim dovoljan za prosirenje saobracajnice na najmanje 2+2, a mozda i vise, bez nekih posebnih intervencija.

A topciderski POTOK nema skoro pa nikakav ambijentalni znacaj, vec uglavnom predstavlja obicnu prepreku, pa bi ga mozda trebalo smestiti u jedan veliki kolektor, sto bi stvorilo dovoljno prostora za siroki bulevar sa velikim setalistem na strani suprotnoj od zel pruge.
Ceo prostor do pere velimirovica svakako treba da ostane zelena oaza pa i to uzurpirano treba ukloniti da ne bi bilo osnova za dalju uzurpaciju zel povrsina.
Recni tok kroz topciderski park se moze prosiriti i urediti kao jezerska povrsina.
 
Mислим да треба да се прекине ружна пракса затрпавања потока.
 
Знам, коментарисао сам предлог Бумбаревог брда да се Топчидерски поток спроведе у колектор. Мада није ми ни најјасније како су предвидели и где да изместе корито Топчидерке.
 
Slazem se da je ruzna praksa ali ako je rec o parku, sumi ili bilo kojoj zelenoj povrsini, ovo je ipak samo trasa saobracajnice, veliko korito za vecito prljavi potok, koji vrlo retko nabuja, i nije neka vrednost. Pritom, tok uzvodno od pere velimirovica je cak u nekom smislu i urbanizovan, pa tu i nije nista vise nego obicna prepreka.

A sve vece zel povrsine svakako treba da imaju neki oblik vodotoka (potok, jezero i sl).
 
Vrh