Šta je novo?

Komunalna milicija (BELI)

Ne znam da li to pravno može tako. Na vozilima isto više nigde ne piše "komunalna milicija", uniforma ni obeležje nije potvrđeno pravnim propisima.
 
BELI - Beogradski lični, to je valjda Šapić smislio...
 
То је глупље и од преименовања у милицију.
 
Обавештење о јавном позиву за избор кандидата за заклључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Градска управа града Београда оглашава јавни позив за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара.
Рок за подношење пријаве на јавни позив је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен на интернет презентацији града Београда, односно од 21. марта 2023. године.
Адреса интернет презентације на којој је објављен оглас је: www.beograd.rs


Текст јавног позива можете преузети овде:
https://www.beograd.rs/images/file/92eb837961f51a96963ece9ee0f65ad3_2085365103.pdf

 
Danas sam iz prevoza video jednu Škodu kojoj su na ovom natpisu na rotacionim svetlima
Komunalna picija.jpg

skinuta dva slova. Tako da sada piše ''Комунална п иција''.

laughing-laugh.gif

Oduševio sam se. :ROFLMAO:
 
Баш ме занима где ће поставити те монтажне објекте, поготово на местима попут Врачара.
 
Знам, али у многим улицама тротоари су толико уски да ти пунктови неће моћи да стану ту.
 
Dobar deo jednog sprata garaže kod Skupštine sada su zauzeli "Beli". Još jedna genijalna ideja gradske vlasti. Tu se tokom dana čeka po 20-30 minuta da se uđe u garažu, a sada će biti nemoguće je koristiti.
 
Ti kontejneri nece biti mali barem po opisu prostorija koje sadrze, ne znam gde ce to stati.. a i cena od 90 000 evra po jednom ako sam dobro izracunao je ... malo je reci sokantna.
 
Dobar deo jednog sprata garaže kod Skupštine sada su zauzeli "Beli". Još jedna genijalna ideja gradske vlasti. Tu se tokom dana čeka po 20-30 minuta da se uđe u garažu, a sada će biti nemoguće je koristiti.
Verovatno si upao u garažu na dan kada je Šapić pozvao na paljenje sveća ispred starog dvora. Očekivao je mnogo ljudi pa je pozvao dosta svojih Belih drugara...na kraju mu niko nije došao.
 

Јавни позив за стручно оспособљавање кандидата за комуналне милиционаре


Градска управа Града Београда огласила је јавни позив за стручно оспособљавање 191 кандидата за обављање послова комуналног милиционара.

Прецизније, реч је о јавном позиву који се односи на закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање ових послова, а заинтересовани грађани могу да се пријаве у наредних петнаест дана.

Условима је предвиђено да кандидати буду пунолетни држављани Републике Србије, да имају прописано образовање, да нису правоснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. Посебни услови су да кандидат има психофизичку способност потребну за обављање послова комуналне милиције, да не постоји безбедносна сметња за обављање послова комуналне милиције и да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању и најмање једну годину радног искуства у струци.

С кандидатима који буду изабрани закључује се уговор о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара и они се упућују на обуку о трошку Градске управе Града Београда. Сагласно члану 37. Закона о комуналној милицији, у моменту закључења уговора кандидат мора бити незапослено лице. Након успешно завршене обуке, кандидати полажу испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног милиционара и добијају сертификат.

Кандидат који успешно заврши обуку има право да учествује у јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места комуналног милиционара.

Сви детаљи јавног позива могу се наћи на званичној интернет презентацији Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.​

tekst javnog poziva: https://www.beograd.rs/images/file/e69bf7bccfd64f4a049fd0ba91daf66a_8891695505.pdf

 
Vrh