Šta je novo?

Otvoreno o javnim prostorima

BadMan

Intermediate
Učlanjen(a)
16.06.2010.
Poruke
438
Pohvaljen
119
O KAMPANJI OTVORENO O JAVNIM PROSTORIMA:


Pitanje javnih prostora i njihove dostupnosti, kao i dostupnosti infomacija jedno je od ključnih ukoliko se govori o sistematičnom građanskom organizovanju i aktivizmu. Ovo je posebno značajno u slučaju omladinskog organizovanja, jer uprkos postojanju potrebe, većina omladinskih inicijativa, projekata i grupa nema pristup prostoru za organizovanje zbog nejasnih procedura i uslova konkurisanja, nejasnih nadležnosti institucija, nedostatka informacija i često, nepostojanja volje. Program za mlade Građanskih inicijativa se intezivnije angažovao na ovom polju upravo zbog činjenice da značajan segment omladinskog aktivizma u Srbiji čine grupe mladih neformalnog tipa, koje nemaju resurse koji se zahtevaju za komunikaciju sa predstavnicima vlasti, kao i zbog toga što se postojeći prostorni resursi koji su u vlasništvu Republike i opština ne koriste u dovoljnoj meri za zadovoljavanje potreba širih društvenih grupa. Isto tako kroz dosadašnji rad pokazalo se da je nedostatak prostora jedna od većih boljki civilnog sektora uopšte.

Do sada, GI su od 160 opština u Srbiji tražile spisak raspoloživih javnih prostora na njihovoj teritoriji, kao i objašnjenje nadležnosti i procedura za njihovo korišćenje. Sistematizovane, do sada prikupljene informacije, dostupne su na www.gradjanske.org kao i na blogu: www.javniprostori.org
Intenziviraju se kontakti sa opštinskim upravama na razvijanju procedura za korišćenje raspoloživih prostora za aktivnosti i programe grupa građana. Cilj je da se osmisle i uvedu procedure po kojima će se raspoloživ prostor dodeljivati na korišćenje zainteresovanim udruženjima, ali ravnopravno i neregistrovanim omladinskim grupama, a jedan od mogućih modela je raspisivanje konkursa sa jasnim uslovima i kriterijumima.

Poseban segment kampanje je upoznavanje šire javnosti sa pojmom javnog prostora, senzibilisanje i upoznavanje predstavnika omladinskih i subkutlurnih grupa sa praksama zagovaranja za dobijanje prostora, osvajanje i korišćenje prostora od strane različitih inicijativa građana.
U okviru kampanje održane su tribine u Kruševcu, Aradcu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Nišu i Beogradu namenjene omladinskim i drugim grupama kao informacija o tome kako su tekle neke inicijative zagovaranja i borbe za dobijanje prostora u ovim gradovima kao i organizacijama koje tamo deluju - KC GRAD, CK 13, Zaječarska inicijativa, Asocijacija mladih, Alternativni kulturni centar.
Posebna pažnja posvećena je iskustvima aktivističkih inicijativa koje na ovu temu deluju u Hrvatskoj i BiH.


Više informacija o kampanji možete naći na blogu: http://www.javniprostori.org kao i na sajtu Građanskih inicijativa: http://www.gradjanske.org
 

direktor

Professional
Učlanjen(a)
10.10.2008.
Poruke
31.700
Pohvaljen
22.620
Bad Man izasao clanak u ninu odlicna akcija mogao bi da ga skeniras pa stavis na forum i neke informacije o buducim akacijama planovima itd malo ti zamrla tema bio si odlican moderator na mikseru :kafa:
 

BadMan

Intermediate
Učlanjen(a)
16.06.2010.
Poruke
438
Pohvaljen
119
Hvala, hvala, ali vi ste ipak bilo bolji!
Otvorim novu temu za InexFilm. :)
 

BadMan

Intermediate
Učlanjen(a)
16.06.2010.
Poruke
438
Pohvaljen
119
POZIV ZA AUTORE/KE TEKSTOVA NA TEMU JAVNIH PROSTORA
Pišite o javnim prostorima!

U okviru kampanje "Otvoreno o javnim prostorima" Program za mlade Građanskih inicijativa otvara konkurs za autore/ke tekstova koji će biti objavljeni u publikaciji planiranoj za jesen 2011. godine. Tačan datum izdavanja publikacije biće saopšten naknadno.
Pitanje javnih prostora i njihove dostupnosti, kao i dostupnosti infomacija jedno je od ključnih ukoliko se govori o sistematičnom građanskom organizovanju i aktivizmu. Pitanje kori['enja jjavnih prostora je posebno značajno u slučaju omladinskog organizovanja. Uprkos postojanju potrebe, većina omladinskih inicijativa, projekata i grupa nema pristup prostoru za organizovanje zbog nejasnih procedura i uslova konkurisanja, nejasnih nadležnosti institucija, nedostatka informacija i često, nepostojanja volje.

Projekat „Otvoreno o javnim prostorima" se intezivnije bavi ovim pitanjem upravo zbog činjenice da značajan segment omladinskog aktivizma u Srbiji čine grupe mladih neformalnog tipa, koje nemaju resurse koji se zahtevaju za komunikaciju sa predstavnicima vlasti. Takođe, postojeći prostorni resursi koji su u vlasništvu Republike i opština ne koriste u dovoljnoj meri za zadovoljavanje potreba širih društvenih grupa. Kroz dosadašnji rad pokazalo se da je nedostatak prostora jedna od većih boljki civilnog sektora uopšte.


Ovim putem pozivaju se autori/ke koji će svojim tekstovima iz oblasti sociologije grada, arhitekture i urbanog planiranja, kao i svojim predlozima za intervencije u javnom prostoru doprineti da se na jednom mestu okupe tekstovi koji se bave problematikom I borbom za javne prostore. Autori/ke koji imaju predlog za umetničke ili neku drugu vrstu intervencije u javnom prostoru mogu da urade svoj projekat u formi prezentacije sa propratnim tekstom.


Radovi pisati latiničnim pismom u fontu Times New Roman, veličine 11, sa proredom od 1,5 i 3 cm marginom, isključivo u .doc formatu programa Microsoft Word. Maksimalni obim radova ne bi trebalo da prelazi 5 stranica.

Građanske inicijative zadržavaju pravo izbora adekvatnih radova za publikaciju. Radovi će, ukoliko je potrebno za potrebe publikacije, biti korigovani uz pristanak i u saradnji sa autorom.

Krajnji rok za slanje tekstova je 31. jul 2011. godine do 22 časa na mail: javniprostori@gradjanske.org
Radovi pristigli nakon ovog roka neće biti uzimani u razmatranje.
Za više informacija o kampanji posetite zvanični blog kampanje - www.javniprostori.org

Kontakt osoba je: Dobrica Veselinović; telefon: +381 11 32 83 250, 26 39 524, 32 84 791; E-mail: dobrica@gradjanske.org
 
Vrh