Šta je novo?

Mузеј железнице и стара железничка возна средства

Парна железничка тендер локомотива серије ЈЖ 61 - 018 / која се налази у кругу Фабрике вагона Краљево

378982806_1059773681807377_3548913865855637972_n.jpg

 
Да се скупе само локомотиве по фабрикама (МИН, ФВК, Желвоз, Шинвоз) направио би се фин музеј.
 
 
s-l1600 (1).jpg

 
Чини ми се као да ће депо Плавог воза бити музеј, а да ће за Романтику ремонтовати локомотиву серије 51.
 
Ima li mesta u depou plavog voza za to
1.Romantika
2.plavi voz
3.sargan
4.jednog dana kraljevski voz
I to sve da se ukomponuje za turiste ...
 
Мислим да Плави воз и Романтика стају уз старе парњаче кад пребаце све друге вагоне у Земун.
 
Vrh