Šta je novo?

BB kodovi

 • [B], [I], [U], [S] - Podebljano, iskošeno, podvučeno i precrtano

  Čini umotan tekst podebljanim, iskošenim, podvučenim ili precrtanim.
  Primer:
  Ovo je [B]podebljan[/B] tekst.
  Ovo je [I]iskošen[/I] tekst.
  Ovo je [U]podvučen[/U] tekst.
  Ovo je [S]precrtan[/S] tekst.
  Rezultat:
  Ovo je podebljan tekst.
  Ovo je iskošen tekst.
  Ovo je podvučen tekst.
  Ovo je precrtan tekst.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Boja teksta, vrsta fonta i veličina fonta

  Promena boje, vrste fonta i veličine fonta umotanog teksta.
  Primer:
  Ovo je [COLOR=red]crvena[/COLOR] i [COLOR=#0000cc]plava[/COLOR] boja teksta.
  Ovo je [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] vrsta fonta u tekstu.
  Ovo je [SIZE=1]mala[/SIZE] i [SIZE=7]velika[/SIZE] veličina fonta u tekstu.
  Rezultat:
  Ovo je crvena i plava boja teksta.
  Ovo je Courier New vrsta fonta u tekstu.
  Ovo je mala i velika veličina fonta u tekstu.
 • [URL], [EMAIL] - Linkovanje

  Kreira se link ka cilju pomoću umotanog teksta.
  Primer:
  [URL]https://www.primer.com[/URL]
  [EMAIL]primer@primer.com[/EMAIL]
  Rezultat:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linkovanje (Napredno)

  Linkovi umotani u tekst ka određenoj veb stranici ili imejl adresi.
  Primer:
  [URL=https://www.primer.com]Idite na primer.com[/URL]
  [EMAIL=ime@primer.com]Kontaktirajte me[/EMAIL]
  Rezultat:
 • [USER=ID] - Linkovanje profila

  Link ka korisničkom profilu. On se automatski umeće kada korisnika označite.
  Primer:
  [USER=1]Korisničko ime[/USER]
  Rezultat:
 • [IMG] - Slika

  Prikazivanje slike, korišćenjem umotanog teksta kao URL adrese.
  Primer:
  [IMG]https://forum.beobuild.rs/data/assets/logo/beobuild_social.png[/IMG]
  Rezultat:
  beobuild_social.png
 • [MEDIA=sajt] - Dodavanje videa

  Ubacuje medije sa odobrenih sajtova u vašu poruku. Preporučuje se da koristite dugme za ubacivanje iz galerije u traci sa alatkama za uređivanje.
  Odobreni veb sajtovi: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Primer:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Rezultat:
  Ugrađeni YouTube plejer pojaviće se ovde.
 • [LIST] - Liste

  Prikazivanje nenumerisanih ili numerisanih lista.
  Primer:
  [LIST]
  [*]Nenumerisano 1
  [*]Nenumerisano 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Numerisano 1
  [*]Numerisano 2
  [/LIST]
  Rezultat:
  • Nenumerisano 1
  • Nenumerisano 2
  1. Numerisano 1
  2. Numerisano 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Poravnanje teksta

  Promena poravnanja umotanog teksta.
  Primer:
  [LEFT]Poravnanje u levo[/LEFT] [CENTER]Centriranje[/CENTER] [RIGHT]Poravnanje u desno[/RIGHT]
  Rezultat:
  Poravnanje u levo​
  Centriranje​
  Poravnanje u desno​
 • [QUOTE] - Citiran tekst

  Prikazuje tekst koji je citiran iz drugog izvora (poruke). Takođe, možete odrediti i ime autora teksta.
  Primer:
  [QUOTE]Citiran tekst[/QUOTE] [QUOTE=osoba A]Nešto je rekla[/QUOTE]
  Rezultat:
  osoba A je napisao(la):
  Nešto je rekla
 • [SPOILER] - Tekst sa spojlerima

  Sakrivanje teksta sa spojlerima tako da morate kliknuti na dugme Spojler kako biste videli tekst.
  Primer:
  [SPOILER]Jednostavan spojler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spojler sa naslovom[/SPOILER]
  Rezultat:
  Jednostavan spojler
  Spojler sa naslovom
 • [ISPOILER] - Umetnuti tekst koji sadrži spojlere

  Omogućava prikazivanje umetnutog teksta unutar normalnog sadržaja kojim se sakriva tekst koji sadrži spojler i gledalac mora da klikne da bi ga video.
  Primer:
  Morate kliknuti na sledeću [ISPOILER]reč[/ISPOILER] da biste videli sadržaj.
  Rezultat:
  Morate kliknuti na sledeću reč da biste videli sadržaj.
 • [CODE] - Prikazivanje programskog koda

  Prikazivanje teksta u jednom od nekoliko programskih jezika, naglašavajući sintaksu gde je to moguće.
  Primer:
  Opšti kod:
  [CODE]Opšti
  kod[/CODE]

  Bogat kod:
  [CODE=rich][COLOR=red]Bogat[/COLOR]
  kod[/CODE]

  PHP kod:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS kod:
  [CODE=js]var hello = 'world';[/CODE]
  Rezultat:
  Opšti kod:
  Kod:
  Opšti
  kod

  Bogat kod:
  Rich (BB code):
  Bogat
  kod

  PHP kod:
  PHP:
  echo $hello . ' world';

  JS kod:
  Kod:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Prikazivanje inlajn programskog koda

  Omogućava prikazivanje umetnutog koda između normalnog tekstualnog sadržaja. Sintaksa neće biti označena.
  Primer:
  Inlajn kod odeljci [ICODE]su zgodan način[/ICODE] za prikazivanje umetnutog koda.

  Obogaćeno formatiranje u odeljcima ugrađenog koda [ICODE=rich]je [COLOR=red]takođe[/COLOR] [U]podržano[/U][/ICODE].
  Rezultat:
  Inlajn kod odeljci su zgodan način za prikazivanje umetnutog koda.

  Obogaćeno formatiranje u odeljcima ugrađenog koda je takođe podržano.
 • [INDENT] - Uvlačenje pasusa

  Uvlačenje pasusa u tekstu.
  Primer:
  Običan pasus
  [INDENT]Uvučen pasus[/INDENT]
  [INDENT=2]Još više uvučen pasus[/INDENT]
  Rezultat:
  Običan pasus
  Uvučen pasus​
  Još više uvučen pasus​
 • [TABLE] - Tabele

  Posebna oznaka za prikaz tabela u Vašem sadržaju.
  Primer:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Zaglavlje 1[/TH]
  [TH]Zaglavlje 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sadržaj 1[/TD]
  [TD]Sadržaj 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Rezultat:
  Zaglavlje 1Zaglavlje 2
  Sadržaj 1Sadržaj 2
 • [HEADING=nivo] - Naslovi od nivoa 1 do 3

  Označava tekst kao strukturni naslov kako bi se olakšala mašinska čitljivost.
  Primer:
  [HEADING=1]Glavni naslov[/HEADING]
  Ovaj tekst se nalazi pod glavnim naslovom, koji se koristi za odvajanje primarnih odeljaka članka.

  [HEADING=2]Manji naslov[/HEADING]
  Kada trebate da podelite primarne odeljke članka, koristite manji naslov drugog nivoa.

  [HEADING=3]Podnaslov[/HEADING]
  Ako Vam je potrebna dodatna podela, možete odrediti nivo 3.
  Rezultat:

  Glavni naslov​

  Ovaj tekst se nalazi pod glavnim naslovom, koji se koristi za odvajanje primarnih odeljaka članka.

  Manji naslov​

  Kada trebate da podelite primarne odeljke članka, koristite manji naslov drugog nivoa.

  Podnaslov​

  Ako Vam je potrebna dodatna podela, možete odrediti nivo 3.
 • [PLAIN] - Običan tekst

  Onemogućava BB kodu prevođenje na umotan tekst.
  Primer:
  [PLAIN]Ovo nije [B]podebljan[/B] tekst.[/PLAIN]
  Rezultat:
  Ovo nije [B]podebljan[/B] tekst.
 • [ATTACH] - Dodavanje datoteke

  Dodavanje datoteke na određenom mestu. Ako je datoteka slika, može se dodati u punoj veličini ili kao minijatura, klikom na odgovarajuće dugme.
  Primer:
  Minijatura: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Puna veličina: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Rezultat:
  Sadržaj priloga pojaviće se ovde.
Vrh