Šta je novo?

Linijski park od Beton hale do Pančevačkog mosta

Da li se zna sirina pesacke i biciklisticke staze? Na nekim fotografijama izgleda previse usko.

Bella Vista apsolutno mora da se srusi sa sve onim metalnim stepenicama i dokom, i bez rekonstrukcije izgleda kao kancer.
 
Беспотребно је убачено зеленило између бициклистичке траке и пешачке стазе.
 
Na nekim fotografijama izgleda previse usko.
Слажем се, два баш "критична" дела су од подвожњака у правцу Дубровачке до Жоржа Клемансоа, који би по неком савршеном сценарију могао бити проширен на ширину између пруге, односно луке Београд до Дунавске улице уклањањем оних стоваришта и старих магацина (будући да се очекује масовна градња на простору луке Београд и дорћолске марине, као и ГСП погона Дорћол) ..

Screenshot (3).png


Али, то се наравно неће десити.

И да, овај део између Жоржа Клемансоа до Кнежопољске, могао би се проширити на пропали ИМК и простор стоваришта у Дунавској..
Screenshot (4).pngШто се такође неће десити.
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ


Београдска тврђава

У поступку урбане обнове и трансформације питање укључивања градитељског наслеђа у урбанистички план представља кључни аспект његовог очувања. – Као императив у свим интервенцијама на овом простору поставља се очување и унапређење свих визура са река ка споменичком комплексу, као и визура са Тврђаве ка реци. У том смислу, подразумева се да је изградња нових објеката и просторних структура апсолутно забрањена. Сви радови који се планирају морају бити везани за истраживање, обнову, реконструкцију и презентацију споменичког наслеђа. – Зоне интервенција – тематске целине у оквиру Београдске тврђаве: 1. простор од Бетон хале до Бастиона Св. Јакова; 2. приобаље од Бастиона (укључујући и сам Бастион) до Дунавске улице; и 3. простор од Дунавске до Улице Тадеуша Кошћушка. Мере заштите за појединачне целине и објекте – Архитектонска истраживања, израда студија и пројеката и извођење конзерваторско-рестаураторских радова на приобалним утврђењима; – Реконструкција делова утврђења порушених приликом изградње железнице; – Истраживање простора дунавског пристаништа према историјским плановима. На основу резултата истраживања испитати могућности обнове пристаништа – делимичне или потпуне. Студијом обнове обухватити хидролошке услове и испитати могућност решавања проблема подземних вода и плављења одговарајућим савременим решењима која би се инкорпорирала у решење реконструкције пристаништа у условима постојеће нивелације терена и нивоа водостаја; – Задржавање постојеће нивелације на простору марине, у циљу очувања рестауриране Водене капије II, као једне од ретких прилаза приобалним садржајима и у циљу омогућавања презентације аутентичних кота терена уз делове фортификација североисточно од Небојша куле; – Археолошки истражити простор Водене капије I и на основу резултата истраживања и историјске документације архитектонски анализирати могућност њене делимичне или потпуне обнове; – По уклањању терена којим је проширен спортски комплекс, успоставити поново интегритет целине споменика Браниоцима Београда, враћањем првобитне трасе бициклистичке стазе; – Уредити и одржавати партерно уређење споменика Браниоцима Београда. За споменик се предвиђа стално праћење стања и одржавање; – Простор марине одржавати уз могућност реконструкције или израде новог партерног уређења на постојећем нивоу терена; – На простору од границе спортских садржаја на северу, до јужне границе ПДР-а коју чини уређена обала код пасареле уз бетон халу, планирати искључиво јавне просторе и садржаје у функцији увећања квалитета простора и споменичких вредности Београдске тврђаве; – Бастион Св. Јакова могуће је користити за различите културно-уметничке програме; – Постојећу високу металну транспарентну ограду постављену из безбедносних разлога између бициклистичке стазе и пруге уклонити; – Сви елементи партерног уређења морају бити изузетних ликовних и естетских квалитета, обликовани и димензионисани на начин да не угрозе визуре на Тврђаву, материјализовани тако да не конкуришу континуалним површинама лица зидова приобалних утврђења; – Постављање објеката на води искључити на целокупној обали у оквиру Београдске тврђаве. Изузетно се могу поставити само на простору марине, искључиво према условима и уз сагласност Републичког завода за заштиту споменика културе; – Не дозвољава се нова изградња ни постављање привремених објеката, надстрешница, балона и сл. Неопходни пратећи садржаји као пунктови дуж пешачке и бициклистичке стазе могу се евентуално лоцирати на одређеним местима, уколико су део интегралног решења и уколико су осмишљени и пројектовани у сарадњи са надлежном службом заштите; – У циљу истицања споменичких вредности Београдске тврђаве, пожељно је одговарајуће декоративно и функционално осветљење које мора бити креирано у сарадњи са надлежном установом заштите. – За све интервенције у границама ПДР-а на простору Београдске тврђаве неопходно је добијање услова и сагласности Републичког завода за заштиту споменика културе.


https://www.sllistbeograd.rs › pdf › downloadDakle..

Археолошки истражити простор Водене капије I и на основу резултата истраживања и историјске документације архитектонски анализирати могућност њене делимичне или потпуне обнове

Реконструкција делова утврђења порушених приликом изградње железнице; – Истраживање простора дунавског пристаништа према историјским плановима. На основу резултата истраживања испитати могућности обнове пристаништа – делимичне или потпуне.

Spisak lepih želja, ili ..?
 
Poslednja izmena:
Vodena kapija, i ceo taj nekadasnji kompleks, bi bili ukras na celom ovom potezu.Trebalo je prvo krenuti sa rekonstrukcijom onog raspalog bedema od beton hale,pa sve dalje ka vodenoj kapiji.Nadam se da nije kasno da se dozovu pameti,i da masinama zaposednu sledecu parcelu linijskog parka,a da ovaj potez ostave da se istrazi,obnovi i rekonstruise.
Onu metalnu ogradetinu, neka stave u zoloski vrt preko puta,kao kavez za lavove,tu joj je i mesto:D.
 

у шта да они фул немају појма шта раде и да су се уплели у посао који нису очекивали и сад ред се баве археолошким ископинама ред лију бетон преко њих само да би збрзали нешто пре избора

А оно што не заврше до тада ће се продужити на наредне 2 године минимум
 
Bili su iznenađeni i kad su su na Trgu Republike pronašli kapiju. Da li si ikada čuo bilo šta više o rimskim grobovima? Ili bar video zvaničan arheološki nacrt kapije i drugih nalaza? Da li je bar objavljen makar i samo tekstualni izveštaj sa "zaštitnog istraživanja" kao što je ranije uvek bio slučaj? Da li si ikada posle video nacrte popločanog trga izvan ulaza u Rimski kastrum ispod tržnog centra Rajićeva?

Da su tokom radova na Trgu republike pronađena dve rimske grobnice, konačno je stigla potvrda iz Zavoda za zaštitu spomenika Beograda. Upravo to je i razlog zbog kog su trenutno obustavljeni radovi na rekonstrukciji trga.

Po završetku arheoloških iskopavanja, dodaju iz Zavoda, biće formiran stručni tim sastavljen od eminentnih stručnjaka Ministarstva kulture, Arheološkog instituta, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Sekretarijata za kulturu, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i autorskog tima koji je pobedio ma konkursu za rekonstrukciju Trga, koji će doneti odluku o konzervaciji i prezentaciji otkrivenih ostataka.

 
Zna li iko sta ce biti na kraju sa kapijom? Hoce li biti u upotrebi ili zakopana? I ako ce biti u upotrebi, valjalo bi znati na koji nacin mogu da prilagode radove svrsi onoga sto su nasli...
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК

Археолошки истражити простор Водене капије I и на основу резултата истраживања и историјске документације архитектонски анализирати могућност њене делимичне или потпуне обнове

Лично, верујем да ће бити истражена и конзервирана, некаква обнова би била поприлично "натегнута" у овом тренутку.

Такође, очекује их доста посла што се тиче дунавског пристаништа..

Реконструкција делова утврђења порушених приликом изградње железнице; – Истраживање простора дунавског пристаништа према историјским плановима. На основу резултата истраживања испитати могућности обнове пристаништа – делимичне или потпуне.
 
Poslednja izmena:
Smislio sam improvizovano ali zato vrlo jednostavno i efikasno rešenje za trenutni konflikt interesa u vezi najavljenig odustajanja od rekonstrukcije i prezentacije Vodene kapije 1.

Sa jedne strane je tačno da je istraživanje i prezentacija Vodene kapije ogroman posao koji bi trajao dosta vremena baš onda kad se radi linijski park. Ali sa druge je takođe očigledno da bi to bilo ne samo važno u kulturnom i istorijskom smislu, nego bi njena revitalizacija bila izuzetno dobro i praktično rešenje za povezivanje Donjeg grada i Linijskog parka. Kapija je ispala zaista velika, dobro izgleda i pozicionirana je na veoma dobrom mestu za takvo povezivanje, pa bi postala važno pešačko-saobraćajno čvorište koja povezuje dve za grad izrazito važne turističke i rekreacione zone. Srećom moguć je, čak ne ni kompromis, nego rešenje koje bi potpuno zadovoljilo obe strane. To može da se izvede u dve faze. Trenutna situacija na terenu je ovakva:

Vodena kapija 1, 2022.03.30.jpg


1. Pošto postoji dobar pristup za mehanizaciju sa obe strane kapije, radovi na linijskom parku mogu odmah da se nastave svuda sem na mestu ispred kapije.

2. Treba privremeno obustaviti sva istraživanja i radove na rečnoj strani dela vodene kapije koji je u okviru unutrašnjeg bedema iz 18. veka, pa sve snage prebaciti na to da se otkrije, snimi i rekonstruiše mali deo spoljašnjih bedema koji se nalazi oko otvora ka Savi. Trenutni metalni mostić ukloniti jer smeta radovima na tom delu.

3. Istovremeno, tj odmah, napraviti bezbedan ali svejedno za pravljenje trivijalni privremeni pešački mostić koji bi se prebacio preko rupe na samom otvoru kapije (ili prosto prebaciti ovaj metalni koji ionako mora da se skida da bi se obradili spoljašnji bedemi, a onda ne treba praviti ništa, sve već postoji). Njegova pozicija u prvoj fazi je označena donjom tamno plavom oznakom. Tako bi pešaci mogli da prolaze, pa arheološki radovi ne bi nikome smetali.

Vodena kapija 1, privremene pozicije mosta, 2022.03.30.jpg


To je ova pozicija. Razmak koji treba premostiti nije veliki, a podloga je savršeno ravna, čvrsta i dovoljno široka.

img_9989-jpg.132379


4. Kad se poprave i učvrste spoljnji bedemi, most prebaciti na drugu stranu, na popravljene i izravnate spoljašnje bedeme u označenom segmentu, pa arheološki radovi mogu da se nastave na delu kapije koji je na unutrašnjem bedemu.

Privremene pozicije mosta tokom radova - IMG_0020.JPG


I to je ustvari sve. Bez obzira da li su radovi na linearnom parku još u toku ili su već gotovi svuda sem ovde, pešaci i biciklisti uvek imaju prolaz po mostiću na jednoj od dve moguće pozicije, a arheolozi mogu u miru da rade. Kad arheolozi završe, može da se uradi i izvede konačni projekat ovog dela linijskog parka i zatim odradi deo parka koji nedostaje oko kapije.

Tako bi svi bili zadovoljni. Linijski i park bi bio završen svuda sem na ovom delu i mogao bi se "svečano otvoriti", šetačima bi ovaj deo obale odmah postao prolazan, arheolozi bi mogli da rade bez žurbe, trenutni troškovi otkopavanja i čišćenja kapije ne bi morali da se ponavljaju pri konačnim radovima, a vlasti bi imale ne samo neoborivo pokriće za duže radove u ovom vrlo kratkom delu, nego čak i nekoliko novih dodatnih političkih i ekonomskih poena kojima bi mogli da se hvale. Na neočekivani način bi se povećala vrednost linijskog parka jer bi bio bolje povezan sa Donjim gradom i Tvrđavom, mogli bi da kažu kako su neverovatno požrtvovani u ostvarivanju želja Beograđana i u prezentaciji nacionalne istorije, a radovi na linijskom parku bi mogli da se nastave jer u njegovom ostalom delu arheolozi ne smetaju nikome, dok u ovom delu vlasti imaju jako opravdanje koje bi narod prihvatio budući da više nema smetnji da ljudi ovuda prolazi isto kao i ranije. I ranije su išli po mostiću, pa bi privremeno to radili i sada. Njima se tako ništa ne menja sem što je ostatak staze sređen i lepše izgleda, pa se niko ne bi bunio. To je win-win situacija za sve, i to po trivijalnu cenu nekoliko dužih balvana ili čeličnih greda za privremeni mostić. Ili čak i bez toga, ako na obe pozicije može da se iskoristi postojeći metalni mostić.

Ka Donjem Gradu, delu tvrđave na brdu, K-Distriktu i zoološkom vrtu, prolazilo bi se ovuda

img_9546r-jpg.132031


Bila bi omogućena veoma laka pešačka komunikacija koja je ovde označena crvenom bojom, i to kroz srednjevekovnu rečnu kapiju, što je poseban i novi momenat za naše iskustvo na Beogradskoj tvrđavi. A možda bi simbolički bila i prva naznaka budućih "atrakcija" koje i dalje neiskorišćene čekaju ispod zemlje.

Pristup-Donjem-Gradu-iz-Linijskog-parka-2022-03-26.jpg
 
Poslednja izmena:
Vrh