Šta je novo?

silenci

silenci nije dostavio(la) nikakve dodatne informacije.
Vrh