Šta je novo?

praguc

Lokacija
RJ, BRA

Potpis

Ovo nije moj luksuz, ovo nije moj style, i kad krene down, ja osjećam se high ;)
Vrh